Diensten

Diagnostiek

 
- Intelligentieonderzoek (4 - 80 jaar);
- Persoonlijkheidsonderzoek;
- Onderzoek naar AD(H)D en stoornissen in het autistische spectrum. 
- Sociaal - emotioneel onderzoek.
 

Behandelvormen

 
De volgende behandelmethoden kunnen worden ingezet
 
- Speltherapie; 
- (Cognitieve) gedragstherapie;
- Oplossingsgerichte therapie; 
- Client Centered Therapy; 
- Problem Solving Therapy; 
- EMDR (eenmalig trauma). 
- Ouderbegeleiding/ gezinsbegeleiding. 
- Symbooldrama. 
 
De behandeling kan eclectisch zijn (niet een specifieke behandelingsvorm, maar een combinatie van behandelingsvormen), maar ook zeer specifiek.
 

Werkwijze

 
Er wordt gestart met een intake-gesprek. Hierin wordt de reden voor aanmelding/vraagstelling besproken en worden achtergrondgegevens verzameld.
Als 1 gesprek niet voldoende blijkt, vindt een verlengde intake plaats of verdere diagnostiek. 
 
Na de intake worden de bevindingen en behandeldoelen in samenspraak met u vastgesteld. 
Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatie plaats.
Inloggen
adviesbureauwinkler.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!