Diensten

Diagnostiek

 
- Intelligentieonderzoek (4 - 80 jaar);
- Persoonlijkheidsonderzoek;
- Onderzoek naar AD(H)D en stoornissen in het autistische spectrum. 
- Sociaal - emotioneel onderzoek.
 

Behandelvormen

 
De volgende behandelmethoden kunnen worden ingezet
 
- Cognitieve gedragstherapie (CGT)
- Interpersoonlijke therapie (IPT)
- Acceptance en Commitment therapie (ACT)
- Mindfulness
- Oplossingsgerichte therapie 
- Client Centered Therapy
- EMDR (geen complex trauma) 
- Ouderbegeleiding/ gezinsbegeleiding / systeemtherapie
- Symbooldrama (Katathyme Imaginaire Psychotherapie - KIP)
 
De behandeling kan eclectisch zijn (niet een specifieke behandelingsvorm, maar een combinatie van behandelingsvormen), maar ook zeer specifiek.
 

Werkwijze

 
Er wordt gestart met een intake-gesprek. Hierin wordt de reden voor aanmelding/vraagstelling besproken en worden achtergrondgegevens verzameld. Er worden vragenlijsten ingevuld.
 
Na de intake-fase (meestal 2 gesprekken) worden de bevindingen en behandeldoelen in samenspraak met u vastgesteld. 
Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatie plaats.
Inloggen
adviesbureauwinkler.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!