Kosten en vergoedingen

 
Volwassenen (vanaf 18 jaar)
Of de behandelkosten voor vergoeding in aanmerking komen, hangt af van de zwaarte en de aard van de problematiek die speelt. Als er door de huisarts bij u een dusdanige problematiek vastgesteld is, dat u door de huisarts naar de Generalistische Basis GGZ doorverwezen bent en er wordt een DSM-5 stoornis vermoed, dan vallen de kosten voor behandeling van volwassenen binnen de basisverzekering van de zorgverzekering.
Indien Adviesbureau Winkler een contract met uw zorgverzekeraar heeft afgelsoten (dit geldt voor DSW, Menzis, Zilveren Kruis en OWM/ZenZ, ASR, ENO, ONVZ) dan zal 100 procent van de kosten vergoed worden.
Wel zal altijd het verplichte eigen risico aangesproken worden en veelal ook opgemaakt worden. Het verplichte eigen risico is van toepassing, elk kalenderjaar dat u in behandeling bent. In 2022 bedraagt het verplichte eigen risico 385 euro. 
Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Adviesbureau Winkler geen contract mee heeft afgesloten, dan kunt u vaak wel grotendeels vergoeding krijgen. Neemt u eerst contact met ons op, om hierover te overleggen en informeert u tevens bij uw zorgverzekeraar.
 
De declaraties zullen maandelijks bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Als we geen contract met uw zorgverzekeraar hebben, dan krijgt u de rekening toegestuurd, die u dan vervolgens zelf bij de zorgverzekeraar indient.
 
Tarieven volwassenen
 
De tarieven die wij bij de zorgverzekeraar declareren zijn door de zorgverzekeraar vastgesteld en verschillen per zorgverzekeraar. Per 45 minuten behandelconsult is het voor de DSW 102,42. Per 45 minuten diagnostiekconsult is het 120,45 euro. Bij andere zorgverzekeraars ligt het iets hoger. Het te declareren tarief is een percentage van het NZA-tarief of het eigen tarief van de zorgverzekeraar.
 
DSW ongeveer 84% vvan het NZA-tarief
ONVZ 83% van het NZA-tarief
Menzis 96% van het NZA tarief
ASR / Ditzo ongeveer 85,5 % van het NZA-tarief
ENO 89% van het NZA-tarief
Zorg en Zekrheid ongeveer 90% van het  NZA-tarief
ZilverenKruis 92,7 % van het Zilveren Kruis maximum tarief 
 
 
Als we geen contract met uw verzekeraar hebben, dan zal 90% van het NZA-tarief in rekening gebracht worden.
 
Wij declareren op grond van voltooide tijd (niet op grond van geplande tijd).
 
Als het om lichtere problematiek gaat, die niet binnen de basis ggz valt, of om werk- of relatie-problemen, verwerkingsproblemen, overspanning of burn out, of als u geen verwijsbrief heeft, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Er zal dan 90 euro per consult (45 minuten) in rekening gebracht worden.
Als u aanvullend verzekerd bent, dan zijn er wellicht meer mogelijkheden wat betreft de aard van de problematiek die voor vergoeding in aanmerking komt.
 
Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)
 
Per 1-1-2020 heeft Adviesbureau Winkler geen contract meer met de gemeentes afgesloten. Er zal dan ook geen vergoeding via de gemeentes meer plaats kunnen vinden. Mogelijk dat er via de aanvullende verzekering van de ziektekostenverzekering wat vergoeding mogelijk is.
Inloggen
adviesbureauwinkler.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!