Kosten en vergoedingen

 
Of de behandelkosten voor vergoeding in aanmerking komen, hangt af van de zwaarte en de aard van de problematiek die speelt. Als er door de huisarts bij u of uw kind dusdanige problematiek vastgesteld is, dat u door de huisarts naar de Generalistische Basis GGZ doorverwezen bent, dan vallen de kosten voor behandeling van volwassenen binnen de basisverzekering van de zorgverzekering en bij jongeren tot 18 jaar vindt dan vergoeding door de gemeente plaats. Voor jongeren kan het ook zijn dat er reeds een indicatie is afgegeven door het Sociaal Team; dan is er geen doorverwijzing van een andere hulpverlener meer nodig.
 
Als het om lichtere problematiek gaat, werk- of relatie-problemen, verwerkingsproblemen, overspanning of burn out, of u heeft geen verwijsbrief, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Er zal dan 90 euro per consult van 45 minuten in rekening gebracht worden.
Als u aanvullend verzekerd bent, dan zijn er wellicht meer mogelijkheden wat betreft de aard van de problematiek die voor vergoeding in aanmerking komt.
 
Volwassenen (vanaf 18 jaar)
 
Bij behandeling die onder de basisverzekering valt, zal 100 procent van de kosten vergoed worden, indien Adviesbureau Winkler een contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Mevrouw Winkler heeft een contract met DSW, Menzis, Multizorg en Zilveren Kruis.
Wel zal altijd het verplichte eigen risico aangesproken worden en veelal ook opgemaakt worden. In 2018 bedraagt het verplichte eigen risico 385 euro. Bij sommige zorgverzekeraars, zoals DSW, kunnen de kosten die binnen het eigen risico vallen gespreid bij u geïnd worden als u dat wilt.
 
De maximaal gehanteerde tarieven veschillen per product (NZA tarief)
Product Kort: 507,62
Product Middel: 864,92
Product Intensief: 1356,25
Product Chronisch: 1251,70
Product Onvolledig: 207,19
Welk product in uw geval van toepassing is, zal duidelijk zijn na de intake-fase.
 
Kinderen en jongeren
 
Per 2015 zijn niet meer de zorgverzekeraars, maar de gemeentes verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (wet WMO, transitie jeugdzorg; jeugdwet). Als u een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist kunt overhandigen, kan vergoeding via de gemeente plaats vinden. Er is dan geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook kan er naar ons doorverwezen worden door het sociale wijkteam / sociaal team of jeugdteam van de gemeente.
 
 
Inloggen
adviesbureauwinkler.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!