Kosten en vergoedingen

 
Volwassenen (vanaf 18 jaar)
Of de behandelkosten voor vergoeding in aanmerking komen, hangt af van de zwaarte en de aard van de problematiek die speelt. Als er door de huisarts bij u een dusdanige problematiek vastgesteld is, dat u door de huisarts naar de Generalistische Basis GGZ doorverwezen bent, dan vallen de kosten voor behandeling van volwassenen binnen de basisverzekering van de zorgverzekering.
Indien Adviesbureau Winkler een contract met uw zorgverzekeraar heeft afgelsoten (dit geldt voor DSW, Menzis, Zilveren Kruis en VRZ/Multizorg) dan zal 100 procent van de kosten vergoed worden.
Wel zal altijd het verplichte eigen risico aangesproken worden en veelal ook opgemaakt worden. In 2020 bedraagt het verplichte eigen risico 385 euro. Bij sommige zorgverzekeraars, zoals DSW, kunnen de kosten die binnen het eigen risico vallen gespreid bij u geïnd worden als u dat wilt.
Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Adviesbureau Winkler geen contract mee heeft afgesloten, dan kunt u wel vergoeding krijgen als u een restitutiepolis heeft. Neemt contact met ons op, om hierover eerst te overleggen.
 
De maximaal gehanteerde tarieven veschillen per product (NZA tarief)
Product Kort: 503,47
Product Middel: 853,38
Product Intensief: 1383,65
Product Chronisch: 1330,98
Product Onvolledig: 219,78
Welk product in uw geval van toepassing is, zal duidelijk zijn na de intake-fase.
 
Als het om lichtere problematiek gaat, die niet binnen de basis ggz valt, of om werk- of relatie-problemen, verwerkingsproblemen, overspanning of burn out, of als u geen verwijsbrief heeft, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Er zal dan 90 euro per consult van 45 minuten in rekening gebracht worden.
Als u aanvullend verzekerd bent, dan zijn er wellicht meer mogelijkheden wat betreft de aard van de problematiek die voor vergoeding in aanmerking komt.
 
Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)
 
Per 1-1-2020 heeft Adviesbureau Winkler geen contract meer met de gemeentes afgesloten. Er zal dan ook geen vergoeding via de gemeentes meer plaats kunnen vinden. Mogelijk dat er via de aanvullende verzekering van de ziektekostenverzekering wat vergoeding mogelijk is.
Inloggen
adviesbureauwinkler.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!