Problematiek

De uitingsvorm van de problematiek zal anders zijn als het om een kind, jongere of een volwassene gaat. Bij kinderen hebben we het meestal over sociaal-emotionele problematiek en gedragsproblemen. 

De praktijk heeft ook uitgebreide ervaring met pleeg- en adoptieproblematiek en hoogbegaafdheid.

Van de onderliggende problematiek kunnen we bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen de volgende indeling maken:
 • Angsten
 • Depressieve klachten
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Impulsbeheersingsproblemen                                                            Bijvoorbeeld eetbuien, boosheid of agressie
 • Vage lichamelijke klachten en psycho-somatische klachten
 • Overspanning / Burn-out
 • Aanpassings- en verwerkingsproblemen
  Bijvoorbeeld echtscheiding, verhuizing, ziekte of overlijden van een dierbare of traumatische ervaringen
 • Identiteitsproblemen
  Bijvoorbeeld onzeker, sociaal angstig, laag zelfbeeld
 • Ontwikkelingsproblemen
  AD(H)D, aan autisme verwante stoornissen, (selectief) mutisme
 • Gedragsproblemen
 • Sociale problemen
Inloggen
adviesbureauwinkler.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!