Welkom bij Psychologisch Pedagogisch Adviesbureau Winkler

Doelgroep en aard van hulpverlening

 
U kunt bij de praktijk terecht voor hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. De praktijk biedt zowel diagnostiek als behandeling en werkt samen met andere hulpverleners in de Generalistische Basis GGZ, de voormalige eerste lijn.
 
Als kinderen of jongeren aangemeld worden, dan wordt er individueel met hen gewerkt, of in combinatie met de ouder(s) of het hele gezin. 
N.B. Helaas is er voor kinderen en jongeren momenteel geen contract met de gemeentes, waardoor er via deze weg geen vergoeding plaats kan vinden.
 
Praktijkhouder van het Psychologisch Pedagogisch Adviesbureau is Helma Winkler, GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd no. 39049132025). Helma Winkler werkt samen met Hanny Nijhof, psycholoog NIP. Buiten de praktijk werkt mevrouw Winkler samen met hulpverleners die zich verenigd hebben in de cooperatie Psyzorg Hoflanden.
Mevrouw Winkler is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (zie onder menu 'meer informatie'). Tevens heeft mevrouw Winkler het visitatie-traject van de LVVP met goed gevolg afgelegd per 18-06-2019.
De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder no.27361403.
 
De praktijk biedt hulpverlening in de Generalistische Basis GGZ. Dat wil zeggen dat de cliënt maatschappelijk nog redelijk tot goed functioneert. Over het algemeen kan daarom sprake zijn van een kortdurende behandeling.
 
Binnen de Gegeneraliseerde Basis GGZ werkt de praktijk samen met andere disciplines: 
- Huisartsen en POH-GGZ
- SGGZ
- Sociaal team en jeugdteam van de Gemeente; CJG en JGZ
- Paramed. hulpverleners (fysiotherapeut, haptonoom, diëtist en logopedist)
- Psychiaters
 
Inhoudelijke samenwerking zal echter alleen plaats vinden als dit van toepassing is en als de client daar toestemming voor geeft.
 
U kunt zich aanmelden en/ of vrijblijvend informatie inwinnen door te bellen naar: Drs. Helma Winkler: 015 - 2141062
Inloggen
adviesbureauwinkler.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!