Informatie

 

De praktijk biedt momenteel vooral hulpverlening aan volwassenen (vanaf 18 jaar). Hiervoor is met verschillende zorgverzekeraars een contract afgesloten (zie pagina 'kosten en vergoedingen').

Voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) hebben wij  geen contract meer met de gemeentes, waardoor er moeilijk vergoeding plaats kan vinden.

 

Praktijkhouder van het Psychologisch Pedagogisch Adviesbureau is Helma Winkler, GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd no. 39049132025).

Helma Winkler werkt samen met Hanny Nijhof, psycholoog NIP. Buiten de praktijk werkt mevrouw Winkler samen met hulpverleners die zich verenigd hebben in de coöperatie Psyzorg Hoflanden.

Mevrouw Winkler is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (zie pagina 'meer informatie'). Tevens heeft mevrouw Winkler het visitatie-traject van de LVVP met goed gevolg afgelegd per 18-06-2019.

De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder no.27361403.

 

De praktijk biedt hulpverlening in de Generalistische Basis GGZ. Dit wil zeggen dat de cliënt maatschappelijk nog redelijk tot goed functioneert. Over het algemeen kan daarom sprake zijn van een kortdurende behandeling.

Binnen de Gegeneraliseerde Basis GGZ werkt de praktijk samen met andere disciplines: 

- Huisartsen en POH-GGZ

- SGGZ

- Paramedische hulpverleners (fysiotherapeut, haptonoom, diëtist en logopedist)

- Psychiaters

Inhoudelijke samenwerking zal echter alleen plaats vinden als dit van toepassing is en als de client daar toestemming voor geeft.