Beroepscode, meldcode en klachten

 

Beroepscode

Mevrouw Winkler volgt de beroepscode van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). 

Dit houdt o.a. in dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden en dat het dossier alleen voor de behandelaar toegankelijk is. Dat aan u verteld wordt welke gegevens in uw dossier opgenomen worden en dat u recht heeft op inzage in uw dossier. Uw dossier zal 20 jaar bewaard worden, tenzij u aangeeft dat u wilt dat het eerder vernietigd wordt. U zult geïnformeerd worden over de inhoud van de vervolgcontacten en de behandelvorm. Er wordt alleen contact opgenomen of informatie uitgewisseld met derden, na uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Meldcode

We werken met het door de overheid verplicht gestelde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

 

Klachten

Indien u niet tevreden bent of klachten heeft over ons professionele handelen, dan hopen we dat u zich in eerste instantie tot ons wendt om aan te geven waar u mee zit.

U kunt verder in beroep gaan bij de klachtencommissie van de LVVP https://lvvp.info, of bij het Regionale Tuchtcollege Gezondheidszorg van de Wet BIG https://www.bigregister.nl.

In het kader van de wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) kunt zich ook tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris wenden van de LVVP. Zie voor meer informatie http://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.