Kosten en vergoedingen

 

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Of de behandelkosten voor vergoeding in aanmerking komen, hangt af van de zwaarte en de aard van de problematiek die speelt. Als er door de huisarts bij u een dusdanige problematiek vastgesteld is, dat u door de huisarts naar de Generalistische Basis GGZ doorverwezen bent en er wordt een DSM-5 stoornis vermoed, dan vallen de kosten voor behandeling van volwassenen binnen de basisverzekering van de zorgverzekering.

Indien Adviesbureau Winkler een contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten (dit geldt voor DSW, Zilveren Kruis en OWM/ZenZ, ASR, ONVZ) dan zal 100 procent van de kosten vergoed worden.

Wel zal altijd het verplichte eigen risico aangesproken worden en veelal ook opgemaakt worden. Het verplichte eigen risico is van toepassing, elk kalenderjaar dat u in behandeling bent. In 2024 bedraagt het verplichte eigen risico 385 euro. 

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar Adviesbureau Winkler geen contract mee heeft afgesloten, dan hangt de hoogte van de vergoeding af van uw polis. Neemt u eerst contact met ons op, om hierover te overleggen en informeert u tevens bij uw zorgverzekeraar.

 

De declaraties zullen maandelijks bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Als we geen contract met uw zorgverzekeraar hebben, dan krijgt u de rekening toegestuurd, die u dan vervolgens zelf bij de zorgverzekeraar indient.

 

Tarieven volwassenen

 

De tarieven die wij bij de zorgverzekeraar declareren zijn door de zorgverzekeraar vastgesteld en verschillen per zorgverzekeraar. Per 45 minuten behandelconsult is het voor de DSW 116,19 en per 45 minuten diagnostiekconsult is het 136,54 euro. Bij andere zorgverzekeraars ligt het iets lager of iets hoger. Het te declareren tarief is een percentage van het NZA-tarief of het eigen tarief van de zorgverzekeraar.

 

DSW 85,5% van het NZA-tarief

ONVZ 83% van het NZA-tarief

ASR / Ditzo 84 % van het NZA-tarief

Zorg en Zekerheid 88 % van het  NZA-tarief

ZilverenKruis 91 % van het NZA-tarief 

 

Als we geen contract met uw verzekeraar hebben, dan zal 87 % van het NZA-tarief in rekening gebracht worden.

 

Wij declareren op grond van voltooide tijd (niet op grond van geplande tijd).

 

Als het om lichtere problematiek gaat, die niet binnen de basis ggz valt, of om werk- of relatie-problemen, verwerkingsproblemen, overspanning of burn out, of als u geen verwijsbrief heeft, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Er zal dan 110 euro per consult (45 minuten) in rekening gebracht worden.

Als u aanvullend verzekerd bent, dan zijn er wellicht meer mogelijkheden wat betreft de aard van de problematiek die voor vergoeding in aanmerking komt.

 

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

 

Per 1-1-2020 heeft Adviesbureau Winkler geen contract meer met de gemeentes afgesloten. Er zal dan ook geen vergoeding via de gemeentes meer plaats kunnen vinden. Mogelijk dat er via de aanvullende verzekering van de ziektekostenverzekering wat vergoeding mogelijk is.