Problematiek

 

Men kan zich aanmelden nadat de huisarts (of andere verwijzer) een verwijsbrief heeft geschreven. De huisarts zal hierin aangeven dat er sprake is van een DSM-5 benoemde stoornis. Dit is nodig om vergoeding van de zorgverzekeraar te krijgen. Indien er geen verwijsbrief is of er geen sprake is van een DSM-5 benoemde stoornis, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening

Men kan zich met de volgende klachten aanmelden.

 • Angsten
 • Depressieve klachten
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Impulsbeheersingsproblemen ( Bijvoorbeeld eetbuien, boosheid of agressie)
 • Vage lichamelijke klachten en psycho-somatische klachten
 • Overspanning / Burn-out (wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed)
 • Aanpassings- en verwerkingsproblemen (wordt alleen vergoed als er sprake is van duidelijke traumatische ervaringen)
 • Identiteitsproblemen (bijvoorbeeld onzekerheid, sociale angst, laag zelfbeeld)
 • Ontwikkelingsproblemen (bijvoorbeeld AD(H)D, aan autisme verwante stoornissen)
 • Gedragsproblemen
 • Sociale problemen

De praktijk heeft ook uitgebreide ervaring met pleeg- en adoptieproblematiek en hoogbegaafdheid.