Wachtlijst

 

Er is per 1-5-2024 een aanmeldwachttijd van 14 week. 

Na aanmelding / intake is er geen behandelingswachttijd. Wilt u op de wachtlijst, meldt u zich dan alvast aan. Spoed zal overlegd worden met de desbetreffende verwijzer.

De wachttijd is onafhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknoren).