Diensten

 

Diagnostiek

- Intelligentieonderzoek (18- 80 jaar)

- Onderzoek naar AD(H)D 

 

Behandelvormen

De volgende behandelmethoden kunnen worden ingezet

- Cognitieve gedragstherapie (CGT)

- Interpersoonlijke therapie (IPT)

- Acceptance en Commitment therapie (ACT)

- Mindfulness

- Oplossingsgerichte therapie 

- Client Centered Therapy

- EMDR (geen complex trauma) 

- Ouderbegeleiding/ gezinsbegeleiding / systeemtherapie

- Symbooldrama (Katathyme Imaginaire Psychotherapie - KIP)

- Schematherapie

 

De behandeling kan eclectisch zijn (niet een specifieke behandelingsvorm, maar een combinatie van behandelingsvormen), maar ook zeer specifiek.

 

Werkwijze

Er wordt gestart met een intake-gesprek. Hierin wordt de reden voor aanmelding/vraagstelling besproken en worden achtergrondgegevens verzameld. Er worden vragenlijsten ingevuld.

Na de intake-fase (meestal 2 gesprekken) worden de bevindingen en behandeldoelen in samenspraak met u vastgesteld. 

Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatie plaats.

Na onderling overleg is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van digitale consulten, bijv. beeldbellen via Therapieland (beveiligd portal).

 

Tevens bieden wij E-mental health aan via de modules van Therapieland.