Beroepscode, meldcode en klachten

Beroepscode

 
Mevrouw Winkler volgt de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), de NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen) en de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). 
 
Dit houdt o.a. in dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden en dat het dossier alleen voor de behandelaar toegankelijk is. Dat aan u verteld wordt welke gegevens in uw dossier opgenomen worden en dat u recht heeft op inzage in uw dossier. Uw dossier zal 15 jaar bewaard worden, tenzij u aangeeft dat u wilt dat het eerder vernietigd wordt. U zult geïnformeerd worden over de inhoud van de vervolgcontacten en de behandelvorm. Er wordt alleen contact opgenomen of informatie uitgewisseld met derden, na uw uitdrukkelijke toestemming.
 

Meldcode

 
We werken met het door de overheid verplicht gestelde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
 

Klachten

 
Indien u niet tevreden bent of klachten heeft over ons professionele handelen, dan hopen we dat u zich in eerste instantie tot ons wendt om aan te geven waar u mee zit.
U kunt verder in beroep gaan bij de klachtencommissie van het NIP http://www.psynip.nl, de LVVP http://lvvp.info, of bij het Regionale Tuchtcollege Gezondheidszorg van de Wet BIG http://www.bigregister.nl.
In het kader van de wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) kunt zich ook tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris wenden van de LVVP. Zie voor meer informatie https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.
Inloggen
adviesbureauwinkler.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!