Wachtlijst

 
Er is per 1-8-2022 een aanmeldwachttijd van 8 week. 
Na aanmelding / intake is er geen behandelingswachttijd. Wilt u op de wacht-lijst, meldt u zich dan alvast aan. Spoed zal overlegd worden met de desbetref-fende verwijzer.
De wachttijd is onafhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknoren).
 
Inloggen
adviesbureauwinkler.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!